Hình ảnh phụ huynh tham gia lao động vệ sinh cảnh quan trường lớp trong công tác phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình.

ơ