HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON THANH KIM NHIỆM KỲ 2017-2022

         Thực nhiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; được sự nhất trí của Ban thường vụ LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở Trường mầm non Thanh Kim tiến hành đại hội nhằm kiện toàn lại tổ chức Ban Chấp hành khoá mới. Về dự đại hội hôm nay về phía đại biểu đ/c Phí Văn Hòa - CTCĐ- LĐLĐ huyện Sa Pa cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trong trường. Đại hội Công đoàn Trường mầm non Thanh KIm Tân nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả, thành tích đạt được, đồng thời kiểm điểm lại những việc chưa làm được của nhiệm kỳ qua. Bầu ban chấp hành mới có đủ năng lực để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn cấp trên và nghị quyết đại hội của CĐCS. Nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân lao động, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Hình ảnh đại hội công đoàn nhiệm ký 2017 - 2022

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đaoh cấp trên

Sau một buổi sáng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội đã hoàn thành xong chương trình của đại hội. Chúng ta đã đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới và bầu ra BCH mới.