Hình ảnh lao động của phụ huynh học sinh tổ chức lao động tạo dựng cảnh quan điểm trường Bản kim c đảm bảo sạch đẹp và an toàn

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Ban giám hiệu trường MN Thanh Kim chỉ đạo đồng loạt các điểm trường tổng vệ sinh cảnh quan trường lớp để chuẩn bị công tác cho năm học mới.