LIÊN TRƯỜNG XÃ THANH KIM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU

NĂM HỌC 2018-2019

LIÊN TRƯỜNG XÃ THANH KIM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU

NĂM HỌC 2018-2019

 

        Thực hiện theo công văn chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, Liên trường xã Thanh Kim tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam, ngày 20/11 và tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm học 2018-2019. Thời gian tổ chức vào hồi 8h00 phút ngày 19 tháng 20 năm 2018. Lễ kỷ niệm được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca......Đến tham dự với buổi lễ là các vị khách mời như: chủ tịch, bí thư UBND xã, chuyên viên phòng giáo dục, đại biểu công an bản hồ, công ty du lịch topass, công ty thuỷ điện 299, thuỷ điện Sử Pán....cùng toàn thể các đ/c CBQL. GV, NV của liên trường

 

         

 

(hình ảnh các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường)

 

       Buổi lễ tuyên dương khen thưởng các nhà giáo tiêu biểucó thành tích xuất xắc trong học kỳ I năm học 2018-2019

 

                          

 

(Hình ảnh CBQL, GV có thành tích xuất xắc lên nhận khen thưởng )

 

      Sau buổi lễ liên trường tổ chức các hoạt động dạy và học đảm bảo theu đúng chương trình và kế hoạch năm học đề ra.