Điểm trường Lếch Mông A trong công tác cải tạo cảnh quan chuẩn bị cho năm học mới

Lếch Mông A làm tốt công tác vận động phụ huynh tham gia cải tạo và vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học để chẩn bị cho năm học mới: Năm học 2019 - 2020