Một số hình ảnh giáo viên và phụ huynh trong công tác lao động vệ sinh cảnh quan cải tạo môi trường chuẩn bị cho năm học mới.

Là một điểm trường cách xa trung tâm với đường xá đi lại khó khăn. Tuy nhiên cán bộ quản lí, giáo viên đã khắc phục mọi điều kiện và đã làm tốt công tác dân vận huy động mọi điều kiện, phụ huynh học sinh tham gia công tác lao động vệ sinh cải tạo môi trường trong và ngoài lớp học chuẩn bị cho năm học mới: Năm học 2019 - 2020