Nhân kỷ niệm ngày 26/ 3/  năm học 2018 - 2019 tới dự có đồng chí Chảo Láo Cáu Bí thư Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Thanh Kim đã có lời động viên và chỉ đạo 

 

 

Đ/c Chảo Láo Cáu - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Kim